Jl. AH Nasution, Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung
(0725) 48812
data_bkd_komet@yahoo.co.id

CUTI BERSALIN/MELAHIRKAN

CUTI BERSALIN/MELAHIRKAN

 

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Bersalin/ Melahirkan :

  1. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin
  2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
  3. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan
  4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Kelengkapan berkas mengajukan Cuti Bersalin/ Melahirkan masing-masing :

  1. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
  2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
  3. Mengisi Blangko Surat Permohonan Cuti Bersalin yang bersangkutan yang telah disetujui Pimpinan/Atasan
  4. Surat Keterangan Hari Perkiraan Lahir/Partus dari Bidan/Dokter