Jl. AH Nasution, Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung
(0725) 48812
data_bkd_komet@yahoo.co.id

CUTI BESAR (HAJI/UMROH)

CUTI BESAR (HAJI/UMROH)

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Besar :

 1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
 2. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi tasa cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
 3. Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
 4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti;
 5. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama;
 6. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2(dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak;
 7. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan penuh.

Kelengkapan berkas mengajukan Cuti Besar :

 1. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
 2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
 3. Mengisi Blangko Cuti Yang Telah Disetujui Pimpinan/Atasan
 4. Fotocopy Bukti Pembayaran ONH/Umroh
 5. Fotocopy Jadwal Pemberangkatan Haji/Umroh
 6. Surat Keterangan Pemberangkatan dari Biro Perjalanan ONH/Umroh