Jl. AH Nasution, Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung
(0725) 48812
data_bkd_komet@yahoo.co.id

CUTI TAHUNAN

PERSYARATAN CUTI TAHUNAN

 Persyaratan untuk mengajukan Cuti Tahunan

  1. Pekerja telah bekerja sekurang‐kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
  2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja
  3. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja
  4. Untuk mendapatkan cuti tahunan, pekerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat/perusahaan yang berwenang memberikan cuti
  5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti

Kelengkapan berkas mengajukan Cuti Tahunan :

  1. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
  2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
  3. Mengisi Blangko Surat Permohonan Cuti yang bersangkutan yang telah disetujui Pimpinan/Atasan